Vozačke kategorije

A2 KATEGORIJA

 
A2 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više
– najniža starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina
 
UVJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU
- minimalna starosna dob 17 godina i 6 mjeseci

A1 KATEGORIJA

 

A1 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg
– motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW
– najniža starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina
 
UVJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU
- minimalna starosna dob 15 godina i 6 mjeseci

A KATEGORIJA

 
A - motocikli sa ili bez bočne prikolice
- motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW
- najniža starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine
najniža starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina
 
UVJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU
- minimalna starosna dob 23 godine i 6 mjeseci ili minimalna starosna dob 19 godina i 6 mjeseci i posjedovanje vozačke dozvole A2 kategorije najmanje 2 godine
Image

B KATEGORIJA

 
B - motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača. Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ. Motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
- najniža starosna dob za kategoriju B je 18 godina.
 
UVJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU
minimalna starosna dob 17 godina i 6 mjeseci